מלגה על שם אברהם וטובה נוטקיס


לתשומת לבכם – מקבלים בקשות למלגה לשנה האקדמית 2018-19

המועד אחרון להגשת בקשות למלגה: 1 אפריל 2018


עמותת עצו”מ (עבודות צדקה ומשפט) (ע.ר.) מודיעה בזאת על מלגה על שם אברהם וטובה נוטקיס. רשאים להגיש בקשות למלגה סטודנטים/יות אזרחי/ות ישראל בני/בנות 21 עד 30 שנים, אשר ילמדו בשנת הלימודים 2018-19 בתוכנית מלאה שבה לומדים נשים וגברים יחד, במוסד אקדמי מוכר על ידי המל”ג ו/או ללימודי תעודה במוסד מוכר. מקבלי המלגה יידרשו להתנדב לפחות שבע שעות שבועיות בעמותת עצו”מ (www.ATZUM.org) ו/או במקום  אשר יאושר על ידי עצו”מ מראש.

שבע מלגות על סך של 8,000 עד 12,000 ש”ח כל אחת תחולקנה למועמדים מתאימים (עצו”מ שומרת על זכותה שלא לחלק את כל המלגות). עדיפות תינתן למועמדים אשר יציגו מחוייבות קודמת למחוייבות חברתית, פעילות קהילתית והפרות זכויות אדם, אשר השלימו שירות צבאי ו/או אזרחי, ואשר זקוקים לתמיכה כלכלית על מנת להשלים את לימודיהם.

For Instructions in English

لعرض الموقع مترجم للغة العربية يرجى الضغط على الرابط التالي.

להגשת המלגה יש שלושה שלבים, נא לשים לב, כולם הכרחיים:

 1. למלא טופס אינטרנטי;
 2. להגיש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת agnscholarship.atzum@gmail.com את המסמכים הבאים כולם הכרחיים:
  • קורות חיים מפורטים ומעודכנים;
  • הצהרה אישית לגבי מחוייבות המועמד/ת ללימודים האקדמיים/הכשרה מקצועית ולעזרה הדדית, פעילות קהילתית ו/או הפרות זכויות אדם;
  • תיאור של החוויה הכי קשה או מתגמלת שעברת (מקסימום 600 מילים);
 3. שתי המלצות מאנשים שיכולים להעיד על יכולו/ה האקדמית/מקצועית/מחוייבות חברתית של המועמד/ת. 
 4. פירוט לגבי המצב הכלכלי של המועמד/ת, לרבות הכנסות, חסכונות, והוצאות;

הבקשות לתמיכה ישקלו רק לאחר קבלת כל המידע האמור לעיל ובתנאי שהמידע יתקבל במלואו עד ליום 1.4.2018.

 לתשומת לבכם/ן:

 • יש להגיש את הבקשות והמסמכים הנלווים בעברית או באנגלית בלבד;
 • מועמד/ת אשר קיבל/ה עזרה בהכנת הבקשה (למעט מכתבי ההמלצה) מתבקש/ת להצהיר על כך;
 • מועמדים שימצאו מתאימים יוזמנו לראיון אישי;
 • סודיות מלאה מובטחת לגבי כל המידע שיועבר לעצו”מ במסדרת הבקשה;
 • מועמדים/ות מוזמנים/ות להגיש מועמדות ללא חשש מאפליה על רקע מין, מגדר, נטייה מינית, דת, שייכות לאומית ו/או אתנית.

לכל שאלה במהלך ההגשה נא לפנות ל: agnscholarship.atzum@gmail.com