המטה למאבק בסחר בנשים

 

 

 

 

בשנת 2003, החליטה עמותת עצו”מ לשתף פעולה עם משרד עו”ד כבירי-נבו-קידר ושות’ ולהקים את המטה למאבק בסחר בנשים, על מנת לשים קץ לסחר בנשים בתוך גבולותינו. המטה פועל ללא לאות לרתום וללמד את מוסדות הציבור והמוסדות הממשלתיים להתעמת עם תופעת העבדות המודרנית בישראל ולעצור אותה לאלתר. העמותה פועלת במישור הפוליטי בתחומי מניעת הסחר, סגירת הגבולות, הגנת נשים שנמלטו, והעמדת הסוחרים והסרסורים לדין.

בימים אלו מטה המאבק החל את הקמפיין להפללת הלקוח, הקורא להפללת לקוחות של שירותי מין.

מעבר לכך, המטה פועל במספר אפיקים בכדי לשנות את המציאות הישראלית לחיוב:

  • בתחום המדיניות המטה פועל מאז הקמתו אל מול הכנסת במטרה לעצב ולשנות לחיוב את דעתם של מקבלי החלטות על נושא הסחר והזנות בישראל. המטה העלה את נושא הסחר על סדר היום בכך שהביא להקמה של ועדה בין-משרדית אשר דנה בתופעת הסחר בישראל.
  • בתחום המשפטי המטה מייצג כמה קרבנות באופן פרטי בבתי המשפט, והצליח לקדם תביעות לנזקים כנגד מוסדות ציבור שהפרו את זכויות האדם הבסיסיות של קרבנות הסחר בבני האדם. המטה הגיש בקשות לבג”צ, בה דרש מפרקליט המדינה לשנות את המדיניות המעכבת את המדינה מלהביא סרסורים וסוחרים בנשים לדין. המטה הגיש מספר בקשות לערכאות המשפטיות וללשכת העיתונות הממלכתית, על מנת לקרוא תיגר על פרסום בלתי-חוקי זה ולדרוש את הענשת העיתונים ולחקירת המוציאים לאור.
  • בתחום החינוך והמודעות המטה מקדם פיתוח של חומרי לימוד לשימוש בבתי הספר בישראל על מנת לתרום למודעות התלמידים ולהילחם בביקוש. המטה גם מארגן ארגון אירועים ציבוריים יצירתיים ובניית תצוגות מיוחדות שימשכו את תשומת לבם של כלי התקשורת ויעלו את המודעות הכללית.